ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 33
ผบ.1563/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.1884/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.214/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.755/61
ถอนฟ้องทำยอมสืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 09:00
พ.1716/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
พ.1825/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.238/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.2415/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.2464/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.2813/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง เวลา 09:00
พ.348/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.80/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1456/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2355/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ.2617/61
ครบแยกฟ้อง ล.1
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2802/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2803/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2817/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2842/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2845/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2846/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2847/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2848/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2852/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2853/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2854/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2857/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2859/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2862/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.2863/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.3749/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.812/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.873/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง เวลา 09:00