ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 36
ข.19/60
นัดฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ.1307/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.1362/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1479/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.1480/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.1481/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.1533/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.1639/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.676/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.926/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง เวลา 09:00
พ.1402/61
นัดพร้อมชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1777/61
นัดชี้บริหารคดี
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1941/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.2446/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.2450/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.2457/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.2795/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.2981/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง เวลา 09:00
พ.380/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1032/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1152/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)ป
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 09:00
อ.1398/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 09:00
อ.1563/52
นัดพร้อม(ข)
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 09:00
อ.1730/61
ฟังคำพิพากษา (ขัง)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.2027/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.2122/61
ฟังคำพิพากษา(ขัง)
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง เวลา 09:00
อ.2233/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ บ.ลอย เวลา 09:00
อ.2446/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ บ.ลอย เวลา 09:00
อ.2589/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2771/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ บ.ลอย เวลา 09:00
อ.3049/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.3486/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.3487/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.3489/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.3895/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง เวลา 09:00
อ.586/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00