ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ข.9/60
นัดพร้อมไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 13.30 น.
ผบ.1385/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1662/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.2193/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
ผบ.2194/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
ผบ.2195/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
ผบ.2433/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2434/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.222/61
ไกล่เกลี่ยบริหารคดี
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.223/61
ไกล่เกลี่ยบริหารคดี
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.2698/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง เวลา 9.00 น.
พ.657/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง เวลา 9.00 น.
พ.721/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.723/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.741/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.817/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.873/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.875/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.876/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.877/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.897/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.898/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.899/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.900/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.901/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.903/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.904/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.905/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.906/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.913/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
อ.1219/61
อธิบายสิทธิตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.1221/61
อธิบายสิทธิตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.1326/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1335/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1343/61
สอบถามและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1351/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1354/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1360/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1361/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1362/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1363/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1364/61
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2099/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2904/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3364/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3383/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.3460/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.3503/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.4212/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.57/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ บ.ลอย เวลา 9.00 น.