ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
พ.1646/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.122/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง
อ.1289/59
ฟังอุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1857/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2777/60
ฟังคำพิพากษา 1-2 (ป)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2981/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3089/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3269/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง
อ.3281/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
คม.1/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.839/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1046/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.2038/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2207/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง
พ.2398/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.380/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.388/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)