ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 154
ผบ.2233/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2699/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2803/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3004/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3259/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3274/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3290/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.642/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ขร.13/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
บส.42/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1285/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1286/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1324/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1394/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1431/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1512/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1667/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1668/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1669/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1670/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1671/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1672/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1673/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1674/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1718/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1749/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1764/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1765/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1766/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1767/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1768/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1770/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1809/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1829/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1327/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1480/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1524/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1918/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2132/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2133/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2134/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2199/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2237/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2247/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2248/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2253/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2254/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2256/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2273/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2274/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2275/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2276/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2277/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2286/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2287/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2288/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2294/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2295/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2300/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2302/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2305/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2309/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2314/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2315/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2316/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2317/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2319/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2786/50
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1997/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2266/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2644/58
ฟังฎีกา(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.271/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2750/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2772/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2845/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3098/60
สืบประกอบ(ข)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3138/57
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3269/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3503/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3525/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3526/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3535/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3542/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3544/60
อธิบายสิทธิ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.371/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
บส.44/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1085/58
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1111/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1130/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1287/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1365/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1366/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1381/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1433/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1509/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1511/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1513/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1532/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1534/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1572/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1598/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1711/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1712/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1713/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1714/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1715/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1716/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1724/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1758/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1759/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1760/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1761/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1762/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1763/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1769/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1778/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1779/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1780/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1781/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1785/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1786/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1830/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.800/59
นัดสืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.966/60
ฟังคำสั่งประธานศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1046/60
นัดฟังคำวินิจฉัยศาลปกครอง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1448/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2093/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2201/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2229/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2245/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2246/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2252/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2255/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2258/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2259/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2262/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2263/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2280/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2297/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2298/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2299/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2303/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2304/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2306/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2307/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2308/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2310/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2311/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2312/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2313/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2320/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2321/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.430/55
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.817/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)