ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
พ.111/58
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1851/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.120/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1951/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ (ป)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2021/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ (ป)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.216/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2273/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2647/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2675/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2856/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3431/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.35/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3806/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.55/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง
ผบ.628/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1616/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1929/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2108/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2131/60
ไกล่เกลี่ย/
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2726/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 แขวง
พ.2813/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 แขวง
พ.791/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)