ศาลจังหวัดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔

ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๔


เอกสารแนบ