ศาลจังหวัดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2

ศาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๔๐ ปี เปิดทำการอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี

ศาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๔๐ ปี  เปิดทำการอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ