ศาลจังหวัดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2

ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมทำบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมทำบุญตักบาตร “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑


เอกสารแนบ